lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Porady o ubezpieczeniach dla firm | ubezpieczeniafirmowe.com.pl - Part 2

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Porady na temat ubezpieczeń dla firm

Czy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe dla każdej firmy. W związku z prowadzeniem takiej działalności można wyrządzić szkody zarówno na osobie trzeciej, jak i na jej mieniu. Ubezpieczenie OC dla firm jako nieobowiązkowa polisa może być korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy od właściciela firmy osoba poszkodowana będzie żądała...

Czytaj dalej

Ubezpieczenia korporacyjne w Warcie

Warta oferuje korporacjom nie tylko rozmaite rodzaje ubezpieczenia dla firm, ale również dostęp do pomocy specjalistów w centrach obsługi klientów korporacyjnych, ocenę ryzyka ubezpieczeniowego przez inżynierów, którzy proponują korporacjom rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu zmniejszenie tego ryzyka, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz tym samym zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Warta od 90 lat...
Czytaj dalej

Ubezpieczenia majątkowe dla firm w Generali

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a nawet posiadanie wartościowego mienia jako własności firmy jest obarczone ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego, które może wyrządzić szkody i tym samym zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa. Generali oferuje małym i średnim firmom oraz dużym przedsiębiorstwom ubezpieczenia majątkowe, które...
Czytaj dalej