lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Czy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe? | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 71 736 75 55

Czy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe dla każdej firmy. W związku z prowadzeniem takiej działalności można wyrządzić szkody zarówno na osobie trzeciej, jak i na jej mieniu. Ubezpieczenie OC dla firm jako nieobowiązkowa polisa może być korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy od właściciela firmy osoba poszkodowana będzie żądała wysokiego odszkodowania – pokryć je może ubezpieczyciel, nie narażając firmy na dodatkowe straty. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej firm?

W zakresie podstawowym ubezpieczenie OC dla firm obejmuje zakresem ochrony odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę na ciele lub rzeczową, do której naprawienia jest zobowiązany.

Każdy właściciel firmy powinien przemyśleć, czy potrzebuje ubezpieczenia OC dla swojej firmy. Jeśli jego działalność gospodarcza jest jednoosobowa lub kilkuosobowa i w dodatku praca odbywa się w niewielkim biurze, a jest bardzo mało prawdopodobne, żeby skutki tej działalności mogły komuś zaszkodzić, ubezpieczenie OC firmy nie będzie potrzebne – nie oznacza to jednak, że pracownicy nie powinni posiadać OC w życiu prywatnym.

Jeśli jednak przedsiębiorca uzna, że może wyrządzić szkodę komuś, kto:

  • korzysta z usług w obiekcie przedsiębiorcy,

  • korzysta z innych usług świadczonych przez przedsiębiorcę,

  • może wyrządzić sobie niechcący krzywdę podczas korzystania z usług firmy i dodatkowo uszkodzić jej mienie,

powinien zakupić ubezpieczenie OC. Dobre ubezpieczenie powinno obejmować sytuacje, w których to pracownicy wyrządzili komuś szkodę w trakcie wykonywania pracy. Do podstawowego wariantu ubezpieczenia można zakupić dodatkowe umowy, dzięki którym właściciel firmy nie będzie musiał się martwić o ponoszenie nieprzewidzianych kosztów, kiedy zdarzy się przykry wypadek – np. w związku z wypuszczeniem nowego produktu na rynek.

Trzeba pamiętać, że dla niektórych zawodów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w związku z tym, że błąd w sztuce zawodowej danej profesji może spowodować poważne szkody na osobie trzeciej lub na jej mieniu. Obowiązkowe OC dotyczy m.in. lekarzy, pielęgniarek, architektów, weterynarzy, farmaceutów, radców prawnych, adwokatów, brokerów ubezpieczeniowych. Dla części zawodów posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC jest warunkiem wykonywania danej profesji.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz