lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla firm? | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla firm?

Ile kosztuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm? Jak w przypadku innych ubezpieczeń, na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników, więc nie da się poznać konkretnej odpowiedzi bez podania koniecznych danych towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Składkę oblicza się na podstawie taryfy składek, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak można przeczytać w udostępnionym przez PZU OWU odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, na cenę składki ubezpieczenia ma wpływ:

  • wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

  • wysokość sumy gwarancyjnej,

  • okres ubezpieczenia,

  • rodzaj prowadzonej działalności,

  • zakres ubezpieczenia – przedmiotowy i terytorialny,

  • indywidualna ocena ryzyka.

Składkę zwykle opłaca się jednorazowo, chyba że inaczej określono w umowie ubezpieczenia. Składka za roczny okres ubezpieczenia może być zapłacona w ratach w szczególnych przypadkach, także wszystko zależy od woli towarzystwa ubezpieczeniowego.

W sytuacji, w której ubezpieczony celowo podał towarzystwu ubezpieczeniowemu nieprawdziwe dane, aby zaoszczędzić na składce, a towarzystwo to odkryje, ubezpieczony będzie zobowiązany do dopłaty składki, która wynika z różnicy między składką przyjętą a składką prawdziwą. W PZU składka nie podlega indeksacji.

Jak prawidłowo można obniżyć sumę ubezpieczenia firmy?

  • Przez obniżenie sum gwarancyjnych w poszczególnych ryzykach.

  • Przez ograniczenie wyboru dodatkowych ryzyk – przedsiębiorca powinien zastanowić się nad tym, które ubezpieczenia są mu potrzebne.

  • Zwiększenie udziału własnego w odszkodowaniach (wprowadzenie franszyzny integralnej lub redukcyjnej) – choć trzeba się zastanowić, czy jest to opłacalne dla przedsiębiorcy posunięcie.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz