lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla firmy? | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla firmy?

Różne rodzaje ubezpieczeń dla firm można wybrać przez Internet – nie trzeba w dodatku samodzielnie przeszukiwać stron internetowych towarzystw ubezpieczeniowych pod względem ubezpieczeń dla firm ani spotykać się z kilkunastoma agentami ubezpieczeniowymi, aby wybrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do swojego przedsiębiorstwa.

Jednym z narzędzi internetowych, jakie ułatwiają wybór ubezpieczenia na życie, jest porównywarka ubezpieczeń online, nazywana również leadowarką. Przedstawiamy korzystanie z niej krok po kroku, aby wybór ubezpieczenia dla firmy był jeszcze łatwiejszy.

Krok pierwszy: zakładka FIRMA. Użytkownik wybiera ubezpieczenie: mienia firmy na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, na wypadek kradzieży i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy wpisać prawdziwy roczny obrót firmy i wartość całego majątku firmy (jak widać na zrzucie ekranu, jeśli użytkownik ma problem z wypełnieniem pola, może kliknąć kursorem na znak zapytania – wtedy wyświetli się podpowiedź), podać liczbę pracowników (wszystkich). Użytkownik wybiera, czy ubezpieczony jest osobą fizyczną, czy prawną oraz wpisuje branżę – po wpisaniu kilku pierwszych liter wyświetlą się propozycje do wyboru.

krok11

Krok drugi: zakładka MIENIE FIRMY. Użytkownik leadowarki wybiera palność mienia (palne lub niepalne), określa liczbę szkód w ostatnim roku, wybieram mienie, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

krok 22

Krok trzeci: zakładka MIENIE FIRMY. W przypadku wybrania ubezpieczenia mienia firmy na wypadek kradzieży i rabunku, należy wybrać mienie, które ma zostać objęte tą ochroną. Dostępne jest również ubezpieczenie na wypadek dewastacji i wandalizmu. Określa się liczbę szkód w ostatnim roku, czyli liczbę kradzieży i podobnych zdarzeń.

krok 33

Krok czwarty: zakładka MIENIE FIRMY. Jeśli wybrałeś ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, musisz wybrać sumę gwarancyjną oraz warianty ubezpieczenia, które Ci odpowiadają. Przy wyborze „Inne” wyświetla się pole, gdzie można wpisać swoje sugestie.

krok 44

Krok piąty: zakładka MIENIE FIRMY. Musisz podać liczbę pracowników do ubezpieczenia I klasy ryzyka i II klasy ryzyka oraz podać sumę ubezpieczenia NNW. II klasę ryzyka obejmują takie zawody jak: górnik, policjant, strażak, osoby pracujące w służbie więziennej, celnej – pełną listę znajdziesz po najechaniu kursorem na puste pole lub obok niego – wyświetli się wtedy znak zapytania, na który trzeba kliknąć.

krok 55

Krok szósty: zakładka UBEZPIECZENIE. Użytkownik wybiera datę rozpoczęcia nowego ubezpieczenia i określa, czy firma była już wcześniej ubezpieczona.

krok 66

Krok siódmy: zakładka DANE KONTAKTOWE. Użytkownik powinien podać dane kontaktowe, które umożliwią skontaktowanie się z nim agentów ubezpieczeniowych – maksymalnie pięciu – którzy przedstawią korzystne oferty ubezpieczeń dla firm i zapytają o pozostałe szczegóły. Przed rozmowami z agentami należy odebrać telefon od konsultanta, którego zadaniem jest potwierdzenie podanych w formularzu danych.

krok 77

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz