lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: OC firmy w Concordii | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

OC firmy w Concordii

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością za prowadzoną działalność gospodarczą, posiadane mienie, pracowników oraz np. wypuszczanie nowego produktu na rynek. Właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę, że ciąży na nim duża odpowiedzialność w związku z nieprzewidywanymi zdarzeniami, w których może ponieść szkodę osobową lub rzeczową osoba trzecia, a przedsiębiorca będzie zobowiązany prawnie do wypłacenia jej odszkodowania z własnej kieszeni – chyba że będzie posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm. Co w tym temacie ma do zaoferowania Concordia?

Jakie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może mieć przewoźnik?

Concordia wychodzi ku przewoźnikom z ofertą ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym – inaczej nazywanym ubezpieczeniem transportu samochodowego. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że przewożone rzeczy mogą ulec zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.

Ubezpieczenie OC przewoźnika umożliwia uniknięcie dodatkowych strat z tego tytułu obu stronom. Ubezpieczenie skierowane jest ku właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Zabezpieczeniu podlega nie tylko odpowiedzialność cywilna przewoźnika za przewożony towar, ale również majątek przewoźnika.

Oczywiście towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za wszystkie szkody, jakim może ulec przewożony towar – w końcu niektóre mogą być spowodowane z winy samego przewoźnika, dlatego w OWU można znaleźć zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

Ubezpieczenie majątkowe, które zabezpiecza finansowo przed skutkami błędnych decyzji, które są związane z zarządzaniem firmą – mogą to być działania, które mogą być obarczone ryzykiem poważnych strat finansowych.

To ubezpieczenie Concordia dedykuje członkom zarządu, radom nadzorczym, prokurentom spółek kapitałowych, spóek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni. Zabezpieczenie finansowe dotyczy osób, które sprawują funkcje kierownicze, ale ochrona ubezpieczeniowa jest także udzielana bezimiennie byłym, obecnym i przyszłym członkom organów.

Zainteresowani tym ubezpieczeniem nie znajdą na stronie internetowej Concordii OWU, ponieważ warunki umowy są przygotowywane indywidualnie – konieczne jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz