ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 71 736 75 55

Portfolio Category: Odpowiedzialność firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody. Przed jej skutkami chronić może polisa odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC dla firmy, podobnie jak inne tego rodzaju produkty ubezpieczeniowe obejmują ochroną finansową zarówno skutki szkód na osobie, jak i w mieniu. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, niemniej z uwagi na jego liczne zalety warto rozważyć...
Czytaj dalej

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu określana też jako ubezpieczenie kontraktu to powszechnie stosowane zabezpieczenie roszczeń inwestora wobec wykonawcy. Jest ono przydatne w przypadkach, gdy wykonawca:
  • wykona zlecenie nienależycie;
  • mimo zobligowania do zapłacenia kar umownych nie wywiąże się ze zobowiązań;
  • nie wykona zlecenia wynikającego z umowy;
  • rozwiąże umowę ze swojej winy.
Ubezpieczenie kontraktu obowiązuje do dnia zawarcia umowy bądź od terminu rozpoczęcia...
Czytaj dalej