lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Pracownicy firmy | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 71 736 75 55

Portfolio Category: Pracownicy firmy

Ubezpieczenie NNW pracowników firmy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie dotyczy tylko oferty dla klientów indywidualnych. Może je, dla swoich pracowników, zawrzeć również firma. Ma ono charakter polisy grupowej. Ubezpieczyciel najczęściej określa procentowo minimalną ilość osób objętych ubezpieczeniem. Z praktyki wynika jednak, że można zawrzeć umowę ubezpieczenia już dla 5 pracowników. (więcej…)...
Czytaj dalej

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Niemal każda firma oferuje swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie. Jego zdecydowaną zaletą jest niska składka w porównaniu z takim samym zakresem ochrony w polisie indywidualnej. Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest atrakcyjną ofertą dla osób, które poszukują niedrogiego ubezpieczenia na życie dla siebie i swoich bliskich. Polisa grupowa nie ogranicza się wyłącznie do ubezpieczenia życia. Ryzyk, które...
Czytaj dalej

Pracownicze Programy Emerytalne – PPE

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) można najprościej ująć jako zbiór umów, które stanowią dodatkową dobrowolną formę oszczędzania w ramach tzw. III filaru, czyli z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Jak wskazuje nazwa program oferowany jest przez pracodawcę pracownikom, którzy nie ukończyli 70. roku życia i są zatrudnieni w przedsiębiorstwie co najmniej od 3 miesięcy. Zgodnie z ustawą z...
Czytaj dalej

Ubezpieczenie podróży służbowej

Ubezpieczenie podróży zagranicznej opłaca swoim pracownikom przedsiębiorca. Przy czym warto pamiętać, że jeśli przedstawiciel firmy wybiera się w delegację do państw Unii Europejskiej przede wszystkim powinien posiadać wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), upoważniającą – w podstawowym zakresie, ograniczonym do nagłych zdarzeń lub zachorowań – do bezpłatnej opieki medycznej w...
Czytaj dalej