lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia majątkowe dla firm w Generali | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia majątkowe dla firm w Generali

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a nawet posiadanie wartościowego mienia jako własności firmy jest obarczone ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego, które może wyrządzić szkody i tym samym zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa. Generali oferuje małym i średnim firmom oraz dużym przedsiębiorstwom ubezpieczenia majątkowe, które mogą finansowo je zabezpieczyć na wypadek różnych szkód. Ubezpieczenia mogą być kształtowanie dowolnie dzięki możliwości podpisania umów dodatkowych, które rozszerzają zakres ochrony. Każdy przedsiębiorca może ukształtować polisę, która będzie dopasowana do jego firmy.

Ubezpieczenie majątkowe Presto – dedykowane małym i średnim firmom. To nie tylko ubezpieczenie mienia firmy, ale również odpowiedzialności cywilnej, na wypadek strat finansowych (utraconych korzyści) i grupowe ubezpieczenie NNW w jednym.

Ubezpieczenie Presto umożliwia zabezpieczenie mienia firmy na wypadek pożaru, kradzieży z włamaniem, innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie grupowe pracowników przedsiębiorstwa. Firma jest również zabezpieczona finansowo na wypadek roszczeń osób trzecich, które doznały szkód osobowych lub rzeczowych, a właściciel firmy jest zobowiązany prawnie do pokrycia ich kosztów. Z ubezpieczeniem Presto możesz nie martwić się o utratę płynności finansowej – z Generali przetrwasz trudny okres.

Ubezpieczenia majątkowe dla dużych przedsiębiorstw

Dedykowane firmom i osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą. Do zakresu ubezpieczenia majątkowego wchodzi ochrona finansowa mienia, ubezpieczenie na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, utraty zysku, ubezpiecza także nieruchomości komercyjne.

Dostępne są również inne rodzaje ubezpieczeń dla dużych przedsiębiorstw: np. ubezpieczenie techniczne, które polega na ochronie finansowej sprzętu elektronicznego, maszyn na wypadek awarii i uszkodzeń, ubezpieczeniu ryzyka budowy i montażu.

Czy ubezpieczenia majątkowe Generali to jedyna forma zabezpieczenia finansowego, która jest oferowana przez to towarzystwo ubezpieczeniowe? Oczywiście, że nie! Przedsiębiorcy mają jeszcze do wyboru:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
  • ubezpieczenia transportowe;
  • ubezpieczenia finansowe;
  • grupowe ubezpieczenia na życie;
  • pracowniczy program emerytalny.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz