lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Grupowe ubezpieczenie pracownicze | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Niemal każda firma oferuje swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie. Jego zdecydowaną zaletą jest niska składka w porównaniu z takim samym zakresem ochrony w polisie indywidualnej.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest atrakcyjną ofertą dla osób, które poszukują niedrogiego ubezpieczenia na życie dla siebie i swoich bliskich. Polisa grupowa nie ogranicza się wyłącznie do ubezpieczenia życia. Ryzyk, które obejmuje ochroną ubezpieczeniową jest o wiele więcej. Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy zmarła bliska osoba ubezpieczonego (żona bądź mąż), jeżeli ubezpieczanemu urodziło się dziecko, a także w sytuacji poważnego zachorowania ubezpieczonego i konieczności zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej.

Nie jest to oczywiście pełen wykaz ryzyk, jakie objęte są ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dokumencie, z którym należy się koniecznie zapoznać przed podpisaniem polisy.

Jak to możliwe, że ubezpieczenie grupowe pracowników firmy, obejmujące podobny katalog zdarzeń jest tańsze od indywidualnego, o podobnym zakresie? W polisie grupowej ubezpieczonym jest kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lub więcej osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy, a pod uwagę, kalkulując składkę, bierze się strukturę wiekową i zawodową całej grupy. Zatem niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy płci wszyscy płacą taką samą składkę.

W porównaniu z ubezpieczeniem indywidualnym jest to więc zdecydowanie tańsza opcja, a dla osób w starszym wieku, chorujących przewlekle może okazać się jedyną możliwością zawarcia polisy na życie.

Co więcej korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość włączenia do ubezpieczenia członków rodziny pracownika.

Formalności sprowadzają się do zaznajomienia ze wspomnianymi już Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a następnie wypełnieniem i podpisaniem deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Ochrona w ubezpieczeniu grupowym pracowników firmy obowiązuje od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.

Pracownik nie troszczy się więcej o polisę, ponieważ to pracodawca przelewa składkę. W niektórych zakładach pracy również pokrywa te koszty, ale bywa, że kwota ta (sięga zaledwie kilkudziesięciu złotych) potrącana jest z wynagrodzenia każdego zgłoszonego do ubezpieczenia pracownika.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz