lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Oferty ubezpieczeń dla firm | ubezpieczeniafirmowe.com.pl - Part 2

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

O tym piszemy: Oferty ubezpieczeń dla firm

OC firmy w Concordii

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością za prowadzoną działalność gospodarczą, posiadane mienie, pracowników oraz np. wypuszczanie nowego produktu na rynek. Właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę, że ciąży na nim duża odpowiedzialność w związku z nieprzewidywanymi zdarzeniami, w których może ponieść szkodę osobową lub rzeczową osoba trzecia, a przedsiębiorca będzie zobowiązany prawnie do...
Czytaj dalej

Ubezpieczenie majątku firmy w Concordii

Ubezpieczenia majątkowe Concordii oferują zabezpieczenie mienia różnych przedsiębiorstw na wypadek rozmaitych zdarzeń losowych. Właściciele firm mają do wyboru trzy rodzaje ubezpieczeń majątkowych, aby mogli wybrać właściwą dla swojej działalności i swojego mienia ochronę majątkową. Przed ostatecznym wyborem ubezpieczenia dla firmy właściciel przedsiębiorstwa powinien się zastanowić, jakie ubezpieczenie od ryzyk będzie mu potrzebne i jakie szkody,...
Czytaj dalej