lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia korporacyjne w Warcie | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia korporacyjne w Warcie

Warta oferuje korporacjom nie tylko rozmaite rodzaje ubezpieczenia dla firm, ale również dostęp do pomocy specjalistów w centrach obsługi klientów korporacyjnych, ocenę ryzyka ubezpieczeniowego przez inżynierów, którzy proponują korporacjom rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu zmniejszenie tego ryzyka, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz tym samym zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Warta od 90 lat obsługuje duże firmy z kraju i zza granicy – jaką ofertę ubezpieczeniową ma przygotowaną dla dużych przedsiębiorstw?

Ubezpieczenie mienia:

  • od zdarzeń losowych – może być rozszerzone aż do formuły all risk, czyli do formy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, które nie są objęte wyłączeniami odpowiedzialności w umowie,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku – zakres tego ubezpieczenia może zostać rozszerzony do ochrony finansowej szyb i innych przedmiotów na wypadek stłuczenia, mienia na wypadek dewastacji, mienia w skrytkach pocztowych,
    maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – zakres ochrony zostanie dostosowany do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń;
  • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – obejmuje takie przypadki, jak zanik napięcia lub zmianę napięcia zasilania, uszkodzenie izolacji, zwarcie, awaria zabezpieczeń, które miały chronić maszyny;
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  • utraty zysku – w wersji podstawowej ochrona obejmuje takie zdarzenia losowe, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch lub upadek statku powietrznego, aczkolwiek można wybrać wersję rozszerzoną i wariant all risk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia – ubezpieczenie OC od Warty obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową, jak i kontraktową, a do tego dla klientów Warty są dostępne różne dodatkowe umowy ubezpieczeń OC, więc skonstruowanie swojej polisy, odpowiedniej do wymagań, nie będzie skomplikowane,
może zawierać ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego – jest to osobny produkt ubezpieczeniowy, który nie jest klauzulą dodatkową do powyższego wariantu. W sytuacji, w której wprowadzony na rynek produkt jest niebezpieczny, przedsiębiorca ma obowiązek wycofać go z obiegu i dopilnowania czynności, których celem jest ochrona potencjalnych konsumentów. Aby firma w związku z takim przypadkiem nie utraciła płynności finansowej, trzeba odpowiednio się zabezpieczyć. Warta pokryje koszty związane nie tylko z wycofaniem produktu, ale również koszty badań oraz podania do publicznej wiadomości konkretnych informacji, także koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyne wyjście usunięcia zagrożenia.

Ubezpieczenie transportu – co lub kogo możesz ubezpieczyć, przedsiębiorco:

Ładunek w transporcie,
przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i międzynarodowym,
firmę spedycyjną lub logistyczną.

Jeśli masz w firmie dużo pojazdów…
…możesz kupić ubezpieczenie flot samochodowych. To ubezpieczenie jest dedykowane przedsiębiorcom, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia co najmniej 5 pojazdów. Warunki takiej ochrony są uzgadnianie indywidualne, ponieważ pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim specyfikę danej floty.

Czy Warta oferuje gwarancje dla przedsiębiorców?

Tak! Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka gwarancji:

  • kontraktowe – dedykowane wykonawcom i podwykonawcom, którzy powinni złożyć zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich kontrahentów. Warta proponuje gwarancję przetargową, należytego wykonania zadania, zwrotu zaliczki i właściwego usunięcia wad;
  • kaucyjne;
  • zapłaty długu celnego.

Jeśli przedsiębiorca chciałby ubezpieczyć życie i zdrowie pracowników, Warta oferuje również grupowe ubezpieczenie dla pracowników i ubezpieczenie NNW – więcej o nich możesz poczytać na stronie ubezpieczeniagrupowe.com.pl.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz