lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Ubezpieczenia majątkowe w Allianz | ubezpieczeniafirmowe.com.pl

ubezpieczenia pracowników, mienia, OC

skontaktuj się z nami telefonicznie:

+48 22 270 00 33

Ubezpieczenia majątkowe w Allianz

Allianz Polska oferuje ubezpieczenia majątkowe dla małych i średnich firm, których wartość majątku wynosi maksymalnie 15 milionów złotych na jedną lokalizację i do 25 milionów złotych na wszystkie lokalizacje. Dobre ubezpieczenie majątkowe może być solidną podstawą działalności gospodarczej, ponieważ chroni finansowo działalność firmy i jej mienie. Szeroki zakres ochrony podstawowego ubezpieczenia firmy i liczne klauzule dodatkowe umożliwiają kompleksowe ubezpieczenie swojego majątku.

Allianz może objąć ubezpieczeniem majątkowym Allianz Biznes Plus:

 • lokale i budynki;
 • elementy działek;
 • urządzenia i wyposażenie firmy;
 • środki obrotowe w miejscu ubezpieczenia i transporcie;
 • mienie osób trzecich;
 • nakłady inwestycyjne;
 • szyby od stłuczenia;
 • mienie pracowników firmy;
 • wartości pieniężne;
 • elementy, które są zamocowane na zewnątrz nieruchomości firmy – np. reklamy czy anteny.

Wariant podstawowy ubezpieczenia Allianz Biznes Plus i wariant rozszerzony

W wersji podstawowej polisy znajduje się ochrona finansowa na wypadek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, lecz tylko w wersji rozszerzonej znajdziemy ubezpieczenie np. na wypadek uderzenia pojazdu mechanicznego, fali dźwiękowej, zalania, ale również ochronę finansową na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, katastrofy budowlanej.

Ponadto, zestaw ryzyk można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne, czyli np. szkody elektryczne i awarię maszyn.

Allianz umożliwia również dodatkowe ubezpieczenie sprzętu przenośnego, który jest wykorzystywany przez pracowników firmy w różnych miejscach oraz ubezpieczenie środków obrotowych w transporcie. Właściciel firmy może również nieobowiązkowo wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do wariantu Allianz Biznes Plus.

Ile kosztuje ubezpieczenie Allianz Biznes Plus? Na jaki czas może być zawarte?

Cena ubezpieczenia jest kalkulowana indywidualnie, na wysokość składki ma wpływ:

 • rodzaj działalności gospodarczej;
 • zakres ubezpieczenia;
 • suma ubezpieczenia;
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe;
 • konstrukcja budynków – ich palność.

Umowa ubezpieczenia Allianz Biznes Plus może być zawarta na rok, dwa lub trzy lata.

Jakie umowy dodatkowe można dołączyć do Allianz Biznes Plus?

Biznes Assistance jest dodawane bezpłatnie do ubezpieczenia, jeśli przedsiębiorca ubezpieczył mienie ruchome firmy na minimum 100 tysięcy złotych. Biznes Assistance oznacza:

 • usługi assistance: pomoc organizacyjna, interwencyjna, medyczna, infolinia medyczna i inne usługi informacyjne;
 • usługi serwisowe: zorganizowanie i pokrycie kosztów usług remontowych, które są organizowane w celu usunięcia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dostępne jest również ubezpieczenie utraty zysku, który zabezpiecza utracone korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie wystąpienie szkody. Allianz gwarantuje zwrot utraconego zysku brutto do 5 milionów złotych. Jest to zabezpieczenie na wypadek spadku obrotu i zysku, utraty płynności finansowej, utraty rynku.

Komu jest dedykowane ubezpieczenie Allianz Firma?

Ubezpieczenie majątkowe Allianz Firma mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku obrót roczny nie wyższy niż 2 miliony złotych, posiadają budynki, lokale, elementy działek, rzezy ruchome o łącznej wartości nie większej niż 2 miliony złotych, zatrudniają maksymalnie 50 pracowników i zgodnie z aktualnymi przepisami prowadzą ewidencję ruchomego mienia.

Do każdej umowy ubezpieczenia Allianz Firma dodaje się ubezpieczenie Firma Assistance w wariancie standardowym – wariant rozszerzony jest dostępny za dodatkową opłatą. Zakres ubezpieczenia w wersji podstawowej i rozszerzonej różni się w pewnych punktach od ubezpieczenia Allianz Biznes Plus, Allianz Firma może być zawarte na okres 1 roku, chyba że obie strony postanowią inaczej.

Czy w ubezpieczeniach Allianz można liczyć na zniżki?

Tak! Zniżki za ubezpieczenia majątkowe są przyznawane z tytułu:

 • posiadania określonych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antykradzieżowych,
 • jednorazowej płatności składki – wydaje się jednorazowo dużą kwotę, ale w dłuższej perspektywie jest to opłacalny wydatek dla ubezpieczonego,
 • bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w Allianz,
 • posiadania innych ubezpieczeń majątkowych w Allianz – towarzystwo ubezpieczeniowe premiuje w ten sposób stałych klientów.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz